Mentions légales

Strona utrzymywana jest przez spółkę Mansard z kapitałem 10.000 euro, z siedzibą w Paryżu 10 rue de la Paix, 75002 Paris, wpisaną do rejestru RCS w Evreux pod numerem B 501 122 964; europejski nr NIP FR 48 501 122 964.

Telefon : O1 42 6O 25 16

 

Dyrektor publikacji: Arnaud Mansard jako dyrektor generalny
Koncepcja i realizacja: Crealys Web // 27 rue des jardins du rabais - 27000 Evreux // www.crealys-web.fr
SiteGround Calle Prim 19 28004 Madrid, Spain +34.900.838.543

 

Dostęp do strony
Przypominając o charakterystyce i ograniczeniach Internetu informujemy, że nie przyjmujemy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje połączenia z siecią za pośrednictwem naszej strony.

 

Własność intelektualna
Elementy strony włącznie z tekstem, prezentacjami, ilustracjami, znakami handlowymi, strukturą drzewa, formatowaniem są i pozostają wyłączną własnością Mansard.

Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie lub użytkowanie w jakikolwiek sposób bez naszej zgody lub zgody naszego partnera stanowi naruszenie, które może stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową.

 

Informacje
Dane publikowane na stronie są udostępniane wyłącznie dla celów informacyjnych. Należy każdorazowo wziąć to pod uwagę umieszczając je online, nie w momencie odczytania strony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.

 

Dane osobowe
Zbieramy dane osobowe, które są podawane dobrowolnie przez użytkowanie naszej strony. Ich odbiorcą jest wyłącznie spółka Mansard.


Użytkownik strony ma prawo dostępu do danych, ich zmiany i poprawienia lub usunięcia. Nalezy w tym celu skontaktować się na podany adres:

Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla spółki Mansard.